Yin Yang Pin*

Yin Yang Pin*

sterling silver, concrete, felt